Day: October 23, 2019

Vista Global เปิดตัวเครื่องบิน Bombardier Global 7500 ซึ่งเป็นเครื่องบินเจ็ททางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดและมีพิสัยการบินที่ไกลที่สุดในโลก

VistaJet จะเป็นบริษัทการบินเอกชนระดับโลกรายแรกที่ให้บริการบินเชิงพาณิชย์แก่ผู้โดยสารได้เร็วกว่า ไกลกว่า และสะดวกสบายที่สุดด้วยฝูงบินที่ปฏิวัติวงการฝูงบินเดียวที่โลกมี

ลาสเวกัส, Oct. 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) —

  • การเติบโตแบบก้าวกระโดด
    • ฝูงบิน Global 7500 สูงถึงหกลำ
    • เครื่องบินใหม่ที่ปฏิวัติวงการที่สุดใน 10 ปี และใช้เวลาถึง 10 ปีในการพัฒนา
  • รายแรกและรายเดียว
    • VistaJet เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงเครื่องบิน Global 7500 ได้
    • เครื่องบินลำแรกจะพร้อมใช้ในเดือนมกราคม 2020 และจะตามมาอีกห้าลำในปีเดียวกัน

UN Says 1st Local Polio Case Found in Zambia Since 1995

LONDON – The World Health Organization says Zambia has reported its first local case of polio since 1995, in a 2-year-old boy paralyzed by a virus derived from the vaccine.

In a report this week, WHO said the case was …

Posted in General October 23, 2019