Lung Ambition Alliance ได้ประกาศเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้นานถึงห้าปีให้มากขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2025

ความร่วมมือดังกล่าวให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากกว่าสิ่งอื่นใดเพื่อที่ว่าวันหนึ่งจะสามารถกำจัดมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้

ลอนดอน, July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health,Global Lung Cancer Coalition (GLCC) และ AstraZeneca ร่วมกันเปิดตัว Lung Ambition Alliance ความร่วมมือรูปแบบใหม่ซึ่งมีปณิธานอย่างแรงกล้าในการกำจัดมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต เป้าหมายแรกของกลุ่มพันธมิตรนี้คือการเพิ่มอัตราผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้นานถึงห้าปีเป็นสองเท่าภายในปี 2025

ทุก 18 วินาที จะมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด1 โดยแค่เพียงในปี 2018 ปีเดียว พบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวกว่า 1.8 ล้านราย 1 สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคเมื่อมะเร็งได้ลุกลามไปทั่วปอดแล้วและอาการของพวกเขามีแนวโน้มจะแย่ลงเรื่อยๆ2 ในปัจจุบันมีเพียงหนึ่งในห้าของผู้ป่วยโรคมะเร็งเท่านั้นที่สามารถมีชีวิตรอดได้อีกห้าปีหลังได้รับการวินิจฉัย3

Jesme Fox เลขานุการ GLCC กล่าวว่า“The Lung Ambition Alliance ได้ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับโรคมะเร็งปอด ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สร้างโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย การรักษาและการจัดการโรค กระนั้นปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงและเร่งการดูแลรักษาก็ยังคงมีอยู่ แต่ในฐานะสมาชิกของชุมชนมะเร็งปอด เรามีความรับผิดชอบในการร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนและผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

กลุ่มพันธมิตรนี้คือตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมครบถ้วน โดยประกอบด้วยด้านการวิจัยและการศึกษา (IASLC) การวินิจฉัย (Guardant Health) การสนับสนุนผู้ป่วย (GLCC) และการวิจัยและการพัฒนายารักษาโรค (AstraZeneca)

พันธมิตรผู้ก่อตั้งได้ระบุลำดับความสำคัญไว้สามประการ: เพิ่มการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยเบื้องต้น ส่งมอบนวัตกรรมด้านยารักษาโรคแบบใหม่และปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด โดยมีการเร่งความเร็วของโครงการระยะเริ่มต้นผ่านกลุ่มพันธมิตรซึ่งประกอบด้วย:

  1. The Early Lung Imaging Confederation (ELIC) คือ ฐานข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยในระบบคลาวด์รูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมทั่วโลกซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งความเร็วการพัฒนาการตรวจจับแบบสหวิทยาการและการจัดการมะเร็งปอดขั้นต้น โครงการได้ใช้ประโยชน์จากหลักฐานของการคัดกรอง CT ที่มีมากขึ้นที่สามารถนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตได้4 การรวบรวมภาพและข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบ ขณะที่ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานของคุณภาพข้อมูลทั่วโลกได้เช่นเดียวกัน ขั้นต่อไปในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความน่าเชื่อถือของการสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกด้วยการคัดกรอง CT ต่อไป กลุ่มพันธมิตรจะมีส่วนร่วมในการสร้างธนาคารรูปภาพสำหรับโครงการที่ IASLC เป็นเจ้าของ โดยเริ่มทดลองใช้ครั้งแรกเมื่อปลายปี 2018 และจะช่วยตรวจวัดผลลัพธ์ของผู้ป่วยเพื่อการประเมินในจุดต่างๆ ตลอดกระบวนการตรวจของผู้ป่วย (ประกอบด้วยการสแกนขั้นต้น การรักษาขั้นต้น และการติดตามผล)

Giorgio Scagliotti ประธานของ IASLC กล่าวว่าการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญในการค้นหาและวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกชนิดอื่นๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งหมายถึงทางเลือกที่มากขึ้นและโอกาสในการรอดชีวิตที่ยาวนานยิ่งขึ้น ทว่าการคัดกรองนั้นยังไม่สามารถใช้ได้ทั่วโลกด้วยเหตุผลหลายประการ การประยุกต์ใช้วิธิการถ่ายภาพเชิงปริมาณเช่น ELIC สามารถปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพของการคัดกรองโรคมะเร็งปอดได้ แพลตฟอร์มของเราพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญด้านโรคมะเร็งปอดสำหรับนักวิจัยและทีมดูแลรักษาทั่วโลกที่ต้องการขยายความรู้ Lung Ambition Alliance ให้การมุ่งเน้น ความเชี่ยวชาญ และแหล่งข้อมูลที่จำเป็นในการเร่งความเร็วการขยายรายการข้อมูลเป็นอย่างมาก

  1. โครงการตอบสนองทางด้านพยาธิวิทยาที่สำคัญ คือการรวบรวมข้อมูลการทดลองทางคลินิกและการวิจัยที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบการติดตามผลลัพธ์ก่อนและระบุดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่มีคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งทำให้การกำหนดเป้าหมายด้านลักษณะของเนื้องอกได้ดียิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการเร่งการพัฒนาการรักษาแบบกำหนดเป้าหมายในยุคต่อไปและผลักดันให้มีการเปลี่ยนไปเข้าแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อมีศักยภาพในการคิดค้นการรักษาเพิ่มขึ้น 5 กลุ่มพันธมิตรจะให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มความร่วมมือและการทดลองในอุตสาหกรรมยาทั้งหมด ซึ่งสามารถใช้ได้กับหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลกเมื่อพูดถึงข้อมูลการทดลองที่สำคัญ

AmirAli Talasaz ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Guardant Health กล่าวว่าการบำบัดด้วยยารักษาโรคที่ถูกต้องแม่นยำจะช่วยพัฒนาการพยากรณ์โรคสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดและส่งมอบผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดียิ่งขึ้น เราเชื่อว่าวิธิการบำบัดด้วยยารักษาโรคที่ถูกต้องแม่นยำจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ตั้งแต่ขั้นแรกของการเกิดโรค หรือใช้ทันทีเมื่่อตรวจพบการกำเริบของโรคนั้น โครงการตอบสนองด้านพยาธิวิทยาที่สำคัญจะช่วยเร่งการพัฒนาตัวเลือกการรักษาแบบบำบัดโรคที่เป็นไปได้ ด้วยการระบุการติดตามผลลัพธ์ก่อนที่สามารถใช้เพื่อเร่งการทดลองทางคลินิกและวิธีการวินิจฉัยแบบใหม่ เช่น การตรวจหา DNA ของเนื้องอกที่อยู่ใน DNA ของตัวอย่างเลือด เพื่อระบุอาการของผู้ป่วยซึ่งมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีนัก โดยช่วยให้มีการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมการเฝ้าติดตามการหายขาดของโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง

  1. Initiatives in Lung Cancer Care (ILC2) คือโครงการที่เปิดกว้างที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2019 โดยจะเชิญชวนองค์กรผู้ป่วยระดับท้องถิ่นทั่วโลกมาพัฒนาและส่งโครงการนำร่องที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาผู้ป่วยและปรับปรุงอัตการรอดชีวิตในระดับท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยชุมชนโรคมะเร็งปอดระดับท้องถิ่นให้ได้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติเชิงสหวิทยาการที่ดีที่สุด ให้การศึกษาผู้ป่วยเกี่ยวกับทางเลือกของตนและมอบการสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยตลอดการรักษาและติดตามผลหลังการรักษาต่อไป คณะกรรมการของ Lung Ambition Alliance จะประเมินและคัดเลือกโครงการที่ส่งมาซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อการระดมทุน

Patrick Connor รองประธานและหัวหน้าฝ่ายแฟรนไชส์ทั่วโลก ด้านยีนส์ไดรเวอร์ของเนื้องอกและกลไกการต่อต้านแห่ง AstraZeneca กล่าวว่า: “โรคมะเร็งปอดคือโรคที่มีความเฉพาะตัวสูง และวิธิการดูแลรักษาในทั่วทุกมุมโลกจะมีความแตกต่างหลากหลายมาก เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการรอดชีวิตของเรา เราต้องส่งเสริมความคิดริเริ่มในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในระดับประเทศและเพิ่มการคัดกรองและการวินิจฉัยเบื้องต้น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านยารักษาโรคแบบใหม่และปรับปรุงคุณภาพของการดูแลรักษา ด้วยการร่วมมือกันของกลุ่มพันธมิตรซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางทั่วโลกและมีความโดดเด่นในด้านการมุ่งเน้นทางสายงานโรคมะเร็ง เราอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการแก้ปัญหาที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ

กลุ่มพันธมิตรจะสนับสนุนการสำรวจทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนำโดย Ipsos MORI เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคระดับท้องถิ่นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โดยผลลัพธ์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับในฤดูใบไม้ร่วงของปี 2019 จะใช้เพื่อปรับปรุงและทำให้ลำดับความสำคัญของ Lung Ambition Alliance เป็นรูปเป็นร่างขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ และวิธีการแบ่งปันมุมมองของชุมชน สามารถดูได้ที่ LungAmbitionAlliance.org

เกี่ยวกับ Lung Ambition Alliance

Lung Ambition Alliance คือการร่วมเป็นพันธมิตรที่สำคัญของหลากหลายองค์กรซึ่งร่วมมือกันดำเนินการภารกิจพิชิตโรคมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต กลุ่มพันธมิตรมีความมุ่งหมายในการเร่งกระบวนการและนำการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายมาให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดด้วยการขยายความเชี่ยวชาญของพันธมิตรแต่ละรายและให้ความสำคัญกับโครงการที่สำคัญซึ่งมีศักยภาพในขยายเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นอันดับหนึ่ง พันธมิตรผู้ก่อตั้ง – International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, Global Lung Cancer Coalition (GLCC) และ AstraZeneca จะสำรวจและเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการคัดกรองและการวินิจฉัยเบื้องต้น การพัฒนาของนวัตกรรมด้านยารักษาโรคแบบใหม่และคุณภาพของการดูแลรักษา และไล่ตามวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตของโรคมะเร็งปอดซึ่งเริ่มต้นด้วยการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้นานห้าปีเป็นสองเท่าภายในปี 2025

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.lungambitionalliance.org

เกี่ยวกับพันธมิตรผู้ก่อตั้ง

  • International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) คือองค์กรระดับโลกองค์กรเดียวที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกชนิดอื่นๆ ด้วยเครือข่ายทั่วโลกของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งปอดกว่า 6,500 รายในทุกสาขากว่า 100 ประเทศ
  • Global Lung Cancer Coalition คือกระบอกเสียงของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดทั่วโลกโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ป่วย
  • Guardant Health บริษัทด้านการวินิจฉัยในระดับนวัตกรรมใหม่ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการทำให้สามารถตรวจจับมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผ่านการเข้าถึงข้อมูลระดับโมเลกุลภายในเลือด
  • AstraZeneca คือ บริษัทด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การค้นพบ พัฒนา และการขายยาตามใบสั่งแพทย์

รายชื่อผู้ติดต่อ:

Jennifer Corrigan
BursonRx
Jennifer.Corrigan@bursonrx.com
+1-347-366-1444

Emma Barrow
GCI Health
Emma.Barrow@gcihealth.com
+44-207-300-6114

การเร่งความก้าวหน้าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

แหล่งอ้างอิง
______________________

1 องค์การอนามัยโลก องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ เอกสารข้อเท็จจริง – โรคมะเร็งปอด สามารถดูได้ที่ http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf เข้าถึงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019
2 รายงาน EpiCast: การพยากรณ์ด้านการระบาดวิทยาของ NSCLC จนถึงปี 2025 GlobalData 2016.
3 Cancer.Net. โรคมะเร็งปอด – ชนิดเซลล์ไม่เล็ก – สถิติ สามารถดูได้ที่ www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer-non-small-cell/statistics เข้าถึงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019
4 IASLC. IASLC ประสบความสำเร็จในการนำร่องโครงการของสมาพันธ์การใช้ภาพถ่ายเพื่อตรวจปอดขั้นต้น สามารถดูได้ที่ https://www.iaslc.org/news/iaslc-successfully-pilots-early-lung-imaging-confederation-project-0 เข้าถึงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019
5 IASLC. คณะกรรมการด้านพยาธิวิทยาของ IASLC  สามารถดูได้ที่ https://www.iaslc.org/research-education/iaslc-pathology-committee เข้าถึงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019