IELTS ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบบทดสอบภาษาที่ได้รับความไว้วางใจจากกองวีซ่าแห่งสหราชอาณาจักรอีกครั้ง

CAMBRIDGE, UK, Dec. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — สัปดาห์นี้ กองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) ได้ประกาศว่า IELTS ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกจะยังคงได้รับการยอมรับสำหรับการออกวีซ่าของสหราชอาณาจักรที่ต้องให้ผู้ยื่นสมัครแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ผลจากการคัดเลือกออกมาว่า IELTS ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการทดสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการออกวีซ่าในฐานะส่วนหนึ่งของเอกสารการขอเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรอีกครั้ง

Christine Nuttall กรรมการผู้จัดการของ IELTS ที่ Cambridge Assessment English ยินดีกับการประกาศครั้งนี้

“การส่งมอบ IELTS สำหรับ UKVI ของเราได้รับการพิสูจน์มาแล้วด้วยความปลอดภัยชั้นนำระดับโลกของเรา” Ms Nuttall กล่าว

“การประกาศนี้เป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าและความน่าเชื่อถือที่ IELTS ได้รับมาอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรและผู้เข้าทดสอบจากทั่วโลก”

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ IELTS ยังคงได้รับหน้าที่เป็นประตูสำหรับผู้คนที่ต้องการเติมเต็มความปรารถนาของพวกเขาในสหราชอาณาจักร” เธอกล่าว

การได้รับแต่งตั้งอีกครั้งนั้นได้เน้นถึงบทบาทสำคัญที่ IELTS มีต่อการทดสอบภาษาสำหรับคนเข้าเมือง

IELTS เป็นการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าเมืองเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลทั้งหมดสี่ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์

สามารถรับการทดสอบ IELTS สำหรับ UVKI และ IELTS Life Skills จากมากกว่า 110 ศูนย์ทั่วเครือข่าย IELTS ทั่วโลก

รายการตรวจสอบสำหรับยื่นขอวีซ่ากับกองวีซ่าแห่งสหราชอาณาจักรด้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบที่ได้รับการยอมรับและเงื่อนไขไว้แล้ว

IELTS เป็นแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษชั้นนำของโลกเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยมี British Council และ IDP เป็นเจ้าของร่วมกัน: IELTS Australia และ Cambridge Assessment English

เกี่ยวกับ IELTS

International English Language Testing System (IELTS) คือแบบทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก องค์กรมากกว่า 10,000 แห่งไว้วางใจ IELTS ในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษา การเข้าเมือง และการรับรองวิทยฐานะมาตรฐานสาขาวิชาชีพ IELTS มี British Council และ IDP เป็นเจ้าของร่วมกัน: IELTS Australia และ Cambridge Assessment English

British Council คือองค์กรระดับโลกของสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม โดยมีตัวแทนในกว่า 100 ประเทศ ซึ่งได้อุทิศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้

IDP: IELTS Australia เป็นบริษัทย่อยของ IDP Education ซึ่งส่งมอบการจัดการผู้รับการศึกษาในออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร IDP: IELTS Australia เป็นผู้จัดการศูนย์สอบ IELTS ในกว่า 60 ประเทศ

Cambridge Assessment English เป็นผู้ให้บริการทดสอบสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก โดยในแต่ละปีมีผู้เข้าทดสอบมากกว่า 5 ล้านคนจาก 140 ประเทศ

IELTS.org

ติดต่อด้านสื่อ

Stacie Bowers, British Council - stacie.bowers@britishcouncil.org

Gracie Daniel, IDP – gracie.daniel@idp.com

Steve McKenna, Cambridge Assessment English – mckenna.s@cambridgeenglish.org