Abiomed ประกาศรายได้ของไตรมาสที่สอง ปีงบประมาณ 2561 ที่ $132.8 ล้าน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 และมีการใช้งานในผู้ป่วยในสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ถึงร้อยละ 33

แดนเวอร์ รัฐแมสซาชูเซ็ตส์, Oct. 27, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Abiomed, Inc. (NASDAQ:ABMD) บริษัทผู้นำเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการช่วยเหลือหัวใจขั้นสูง วันนี้ได้รายงานรายได้ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2561 ด้วยรายได้ $132.8 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันใน ปีงบประมาณ 2560 ที่มีรายได้ $103.0 ล้าน ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2560 มีรายได้สุทธิตามมาตรฐาน GAAP ที่ $24.5 ล้านหรือเท่ากับ $0.54 ต่อหุ้นปรับลด เมื่อเทียบกับรายได้ตามมาตรฐาน GAAP เมื่อปีที่แล้วที่อยู่ที่ $8.9 ล้านหรือ $0.20 ต่อหุ้นปรับลด

ไฮไลท์ด้านการเงินและการประกอบการในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2561 รวมถึง:

  • รายได้จากทั่วโลกที่ได้จากปั๊มหัวใจ Impella มีจำนวนรวม $127.4 ล้าน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับรายได้เมื่อปีที่แล้ว ในช่วงเดียวกันที่ $97.9 ล้าน รายได้จากปั๊มหัวใจ Impella ในสหรัฐอเมริกาเติบโตร้อยละ 27 เป็น $113.6 ล้าน และมีผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกาใช้งานเพิ่มขึ้นร้อยละ 33
  • รายได้จากภายนอกสหรัฐอเมริกาที่ได้ จากปั๊มหัวใจ Impella มีจำนวนรวม $13.8 ล้านและเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศเยอรมนี ซึ่งมีรายได้เติบโตร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้และมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นประวัติการณ์
  • ฐานลูกค้าที่ติดตั้งปั๊มหัวใจ Impella 2.5® ในสหรัฐอเมริกาเติบโตมากขึ้น โดยมีการใช้งานในโรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก 17 แห่ง ซึ่งทำการซื้อปั๊มหัวใจ Impella เป็นครั้งแรก ทำให้มีจำนวนฐานลูกค้าที่ติดตั้งปั๊มหัวใจเป็น 1,171 แห่ง ฐานลูกค้าที่ติดตั้งปั๊มหัวใจ Impella CP® มีเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลแห่งใหม่ ในสหรัฐอเมริกาอีก 31 แห่ง ซึ่งทำให้จำนวนสถานที่ที่ใช้ Impella CP มีจำนวนรวม 1,093 แห่ง ฐานลูกค้าที่ติดตั้งปั๊มหัวใจ Impella 5.0® มีเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา 12 แห่ง ทำให้มีจำนวนสถานที่ที่ใช้งาน Impella 5.0 เพิ่มเป็น 484 แห่ง
  • ทั้ง 44 แห่งที่เพิ่มขึ้นนั้นได้เริ่มการสั่งซื้อปั๊มหัวใจ Impella RP® ในไตรมาสดังกล่าว ทำให้จำนวนรวมของสถานที่ที่ใช้ปั๊มหัวใจเพิ่มเป็น 186 แห่ง
  • กำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ร้อยละ 83
  • รายได้จากการดำเนินการอยู่ที่ $31.7 ล้าน หรือกำไรในการดำเนินการที่ร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่ $14.5 ล้าน หรือกำไรในการดำเนินการที่ร้อยละ 14
  • รายได้สุทธิตามมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ $24.5 ล้าน หรือ $0.54 ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งได้รับประโยชน์จากมาตรฐานด้านบัญชีมาตรฐานใหม่ที่กำหนดให้มีประโยชน์ด้านภาษีส่วนเกินที่เกี่ยวเนื่องกับการให้รางวัลตอบแทนพนักงานเป็นหุ้นเท่ากับ $4.5 ล้าน หรือ $0.10 ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้ลดลง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิตามมาตรฐาน GAAP ของปีที่แล้วคิดเป็น $8.9 ล้านหรือ $0.20 ต่อหุ้นปรับลดก่อนที่จะมีการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่
  • บริษัทสร้างรายได้ที่เป็นเงินสด หลักทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดที่ $30.1 ล้าน ทำให้มีจำนวนรวมที่ $319.2 ล้าน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่มีจำนวนรวมอยู่ที่ $289.1 ล้าน ปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้สินใด ๆ
  • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ทาง Abiomed ได้รับอนุมัติ PMA จาก FDA สำหรับปั๊มหัวใจ Impella RP ด้วยการอนุมัตินี้ ทำให้ปั๊มหัวใจ Impella RP เป็นเครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือดในหัวใจห้องล่างแบบชั่วคราวผ่านทางผิวหนังเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการอนุมติจาก FDA ว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลสำหรับภาวะหัวใจห้องขวาล้มเหลว
  • วันนี้ Abiomed ได้ประกาศในงานแถลงข่าวอีกงานว่ามีการใช้ปั๊มหัวใจ Impella® ในผู้ป่วยรายแรกในประเทศญี่ปุ่น โดยปั๊มหัวใจ Impella 2.5 และ Impella 5.0 ได้รับอนุมัติให้นำมาใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันที่ต่อต้านยา และเป็นเครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือดในหัวใจห้องล่างแบบชั่วคราวผ่านทางผิวหนังแรกและหนึ่งเดียวที่ได้รับการอนุมติโดยหน่วยงานดูแลด้านยาและอุปกรณ์การแพทย์ (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency: PMDA) ในประเทศญี่ปุ่น

Michael R. Minogue ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัท Abiomed ได้กล่าวว่า “ในไตรมาสนี้เราได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี และเราจะเฝ้าสังเกตผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปด้วยการริเริ่มด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ผมมีความภาคภูมิใจในความสามารถของทีมงานที่สามารถปรับตัวและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เราเปลี่ยนรูปโฉมของมาตรฐานการรักษาและสร้างวงการการฟื้นสภาพหัวใจ”

แนวโน้มในปีงบประมาณ 2561

บริษัทเพิ่มการประมาณการรายได้ขั้นต่ำของปีงบประมาณ 2561 ขึ้นอีก $5 ล้าน ทำให้ช่วงการประมาณการรายได้ใหม่เท่ากับ $565 ล้านถึง $575 ล้าน คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 27% ถึง 29% จากปีก่อนหน้า เมื่อเทียบกับการประมาณการเดิมของบริษัทที่ $555 ล้านถึง $575 ล้าน ซึ่งคิดเป็น 25% ถึง 29% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มการประมาณการสำหรับกำไรจากการดำเนินการตามมาตรฐาน GAAP สำหรับปีงบประมาณให้มีช่วงเท่ากับ 23% ถึง 25% จากเดิม 22% ถึง 24%

การประชุมทางโทรศัพท์

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่ออภิปรายผลการดำเนินงานในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. ตามเวลามาตรฐานฤดูร้อนในแถบตะวันออก (EDT) Michael R. Minogue ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัท และ Robert L. Bowen อดีตเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านการเงิน จะเป็นผู้จัดการประชุมทางโทรศัพท์ในครั้งนี้

หากต้องการเข้าร่วมการประชุมในเวลาจริง โปรดไปที่เว็บแคสต์ผ่านทาง http://investor.abiomed.com หรือโทร (855) 212-2361 และ (678) 809-1538 สำหรับหมายเลขต่างประเทศ การประชุมทางโทรศัพท์นี้จะเปิดให้ฟังซ้ำตั้งแต่ 11.00 น. ตามเวลามาตรฐานฤดูร้อนในแถบตะวันออก วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ถึง 11.00 น. ตามเวลามาตรฐานฤดูร้อนในแถบตะวันอ อก วันที่ 29 ตุลาคม 2560 หมายเลขสำหรับการฟังซ้ำคือ (855) 859-2056 หมายเลขสำหรับต่างประเทศคือ (404) 537-3406 และรหัสเข้าถึงเพื่อฟังการประชุมซ้ำคือ 95924236

โลโก้ ABIOMED, ABIOMED, Impella, Impella CP, and Impella RP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ABIOMED, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและในบางประเทศ Impella 2.5, Impella 5.0 และ Recovering Hearts. Saving Lives. เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ABIOMED, Inc.

เกี่ยวกับ ABIOMED 
Abiomed, Inc. เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำที่ให้การสนับสนุนระบบหมุนเวียนโลหิตซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในแดนเวอร์, รัฐแมสซาชูเซตส์ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบเพื่อทำให้หัวใจสามารถพักผ่อนได้โดยการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและ/หรือทำการปั๊มหัวใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ www.abiomed.com

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Abiomed ความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการเติบโตในเชิงพาณิชย์ พร้อมกับโอกาสในอนาคตและการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่คาดไว้ ผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ อาจแตกต่างจากที่คาดหมายไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึง ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การทดสอบ และการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต การผลิตที่ซับซ้อน ข้อกำหนดคุณภาพสูง การพึ่งพิงแหล่งทรัพยากรการจัดหาที่จำกัด การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี กฎข้อบังคับของรัฐบาล ประเด็นด้านกฎหมาย ความต้องการเงินทุนในอนาคตและความไม่แน่นอนของการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม รวมทั้งความเสี่ยงและความท้าทายอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารที่บริษัท ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานประจำปีที่ยื่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณที่จะไม่เชื่อมั่นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เกินควร เนื่องจากแถลงการณ์กล่าวได้เฉพาะ ณ วันที่ออกแถลงการณ์ฉบับนี้เท่านั้น บริษัทไม่มีพันธะที่จะต้องเผยแพร่ผลการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ ที่มีต่อข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ที่อาจมีขึ้นเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่แถลงการณ์ฉบับนี้หรือเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายล่วงหน้า

Abiomed, Inc. and Subsidiaries
Consolidated Balance Sheets
(Unaudited)
(in thousands, except share data)
 September 30, 2017 March 31, 2017
ASSETS
Current assets:
Cash and cash equivalents$44,536$39,040
Short-term marketable securities218,661190,908
Accounts receivable, net57,32754,055
Inventories40,63234,931
Prepaid expenses and other current assets9,0148,024
Total current assets370,170326,958
Long-term marketable securities55,95447,143
Property and equipment, net97,69787,777
Goodwill34,33231,045
In-process research and development16,01614,482
Long-term deferred tax assets, net106,79834,723
Other assets13,6868,286
Total assets$694,653$550,414
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
Current liabilities:
Accounts payable$16,667$20,620
Accrued expenses35,25637,703
Deferred revenue10,58410,495
Current portion of capital lease obligation851799
Total current liabilities63,35869,617
Other long-term liabilities5983,251
Contingent consideration9,8359,153
Long-term deferred tax liabilities866783
Capital lease obligation, net of current portion15,11015,539
Total liabilities89,76798,343
Commitments and contingencies
Stockholders’ equity:
Class B Preferred Stock, $.01 par value
Authorized – 1,000,000 shares; Issued and outstanding – none
Common stock, $.01 par value442437
Authorized – 100,000,000 shares; Issued – 45,921,029 shares at September 30, 2017 and 45,249,281
shares at March 31, 2017
Outstanding – 44,200,784 shares at September 30, 2017 and 43,673,286 shares
at March 31, 2017
Additional paid in capital592,081565,962
Retained earnings (accumulated deficit)90,164(46,959)
Treasury stock at cost – 1,720,245 shares at September 30, 2017 and 1,575,995 shares at March 31, 2017(65,999)(46,763)
Accumulated other comprehensive loss(11,802)(20,606)
Total stockholders’ equity604,886452,071
Total liabilities and stockholders’ equity$694,653$550,414

 

Abiomed, Inc. and Subsidiaries
Consolidated Statements of Operations
(Unaudited)
(in thousands, except per share data)
Three Months Ended 
September 30,
 Six Months Ended 
September 30,
2017 2016 2017 2016
Revenue:
Product revenue$132,782$102,928$265,213$205,917
Funded research and development41277833
132,823102,955265,291205,950
Costs and expenses:
Cost of product revenue21,62717,30943,48932,379
Research and development19,39018,05236,32133,712
Selling, general and administrative60,08053,086120,677104,118
101,09788,447200,487170,209
Income from operations31,72614,50864,80435,741
Other income:
Investment income, net7813421,416611
Other (expense) income, net(23)(114)56(191)
7582281,472420
Income before income taxes32,48414,73666,27636,161
Income tax provision (1)7,9815,8614,39914,376
Net income$24,503$8,875$61,877$21,785
Basic net income per share$0.56$0.21$1.41$0.51
Basic weighted average shares outstanding44,14143,12944,01842,971
Diluted net income per share (2)$0.54$0.20$1.36$0.49
Diluted weighted average shares outstanding45,69844,58045,65544,493
(1) Income tax provision includes the effect of the following item:
Excess tax benefits related to stock-based compensation awards *$4,434$$21,276$
(2) Diluted net income per share includes the effect of the following item:
Excess tax benefits related to stock-based compensation awards *$0.10$$0.47$
* In the first quarter of fiscal 2018, the Company adopted Accounting Standards Update No. 2016-09, Improvements to Employee Share-Based Payment
Accounting, which requires that all excess tax benefits and tax deficiencies related share-based compensation arrangements be recognized as income tax benefit
or expense, instead of in stockholders’ equity as previous guidance required.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 

Ingrid Goldberg,
กรรมการฝ่ายความสัมพันธ์กับนักลงทุน
978-646-1590
ir@abiomed.com

Posted in Uncategorized