งานแถลงข่าววันอังคารในงานประชุมสัมนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด: หลักฐานที่สนับสนุนนวัตกรรมรังสีร่วมรักษาในโรคมะเร็งปอด

เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น, Oct. 18, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — งานแถลงข่าวในวันนี้ที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) ในงานประชุมสัมนาระดับโลกเกี่ยวกับมะเร็งปอด (WCLC) ครั้งที่ 18 ได้เน้นถึงการค้นพบแนวทางใหม่ในการศึกษาวิจัยของทั้งโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กและมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก การศึกษาวิจัยที่นำเสนอนั้นครอบคลุมงานวิจัยหลายสาขาอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่การยืนยันเกณฑ์การจัดแบ่งที่ใช้อยู่เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อสนับสนุนการใช้งานของรังสีร่วมรักษาบางวิธีการได้

การตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อตรวจ พบว่ามีความน่าเชื่อถือสำหรับการประเมินการแสดงออกของ DLL3 ในโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก

การตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อตรวจสำหรับโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (small cell lung cancer: SCLC) พบว่าเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือสำหรับการประเมินการแสดงออกของ DLL3 โดยที่ DLL3 ในระดับสูงใน SCLC นั้นมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการรอดชีวิตที่ต่ำ ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถนำไปสู่การประเมินเพิ่มเติมของระบบที่ตรวจวัดเพื่อให้คะแนน ทั้งนี้ เพื่อการคาดคะเนถึงประสิทธิผลการรักษา DLL3 เป้าหมายและการแสดงออกของ DLL3 ที่มีนัยสำคัญทางคลินิกในมะเร็งเซลล์ประสาทและต่อมไร้ท่อใน ปอดเกรดสูงด้วย นอกจากนี้ Dr. Li-Xu Yan จาก Guangdong General Hospital และ Guangdong Academy of Medical Sciences ในประเทศจีนได้นำเสนอการค้นพบใหม่ของเธอในงานแถลงข่าววันนี้ด้วย สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

การรักษาตามการพบระดับต่างๆ ของ BRCA1 ไม่เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กในระยะที่หนึ่งและระยะที่สองที่ทำการผ่าตัดชนิด N+

Dr. Bartomeu Massuti ของ Alicante University Hospital จากประเทศสเปน เป็นตัวแทนกล่าวในนามของ Spanish Lung Cancer Cooperative Group (GECP-SCLG) ซึ่งได้เปิดเผยผลของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (NSCLC) ในระยะที่หนึ่งและระยะที่สองที่ทำ การผ่าตัดชนิด N+ ด้วยการใช้เคมีบำบัด (CT) แบบเลือกเฉพาะสำหรับบุคคล เพื่อรักษาตามระดับของ BRCA1 ที่ปรากฏ ซึ่งเป็นวิธีตรงข้ามกับวิธีการรักษามาตรฐานที่มีอยู่ ไม่ได้เพิ่มอัตราการรอดชีวิตรวมในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดสำหรับแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม สามารถคาดคะเนระดับของ BRCA1 ที่แสดงออกได้และการรักษาอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

นักวิจัยต่างยืนยันลักษณะที่ IASLC นำเสนอสำหรับสถานะ R ที่ไม่แน่นอน [R(un)] ด้วยการพยากรณ์โรคระหว่าง R0 ถึง R1

การค้นพบในการศึกษาวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ที่นำเสนอโดย Dr. John Edwards ของ University of Sheffield จากสหราชอาณาจักร ที่ยืนยันถึงเกณฑ์ที่นำเสนอโดยสมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) สำหรับสถานะการตัดขอบเขตเนื้องอกที่ไม่แน่นอน R(un) ในการจัดแบ่งปริมาณเนื้องอกคงค้าง นักวิจัยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์สถานะ R โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากโครงการการแบ่งระยะมะเร็งปอดของ IASLC สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

การศึกษาวิจัย PACIFIC แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่คงเดิมในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก ที่ได้รับการรักษาด้วยยา Durvalumab ภายหลังการรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมกับรังสี

ตามงานวิจัยของ Dr. Rina Hui ของ University of Sydney และ Westmead Hospital จากประเทศออสเตรเลียที่แสดงให้เห็นว่า การรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันโดยใช้ยา Durvalumab ภายหลังการรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมกับรังสีในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (NSCLC) ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้และอยู่ในระยะลุกลามเฉพาะที่ ทำให้มีอัตราการรอดชีวิตโดยที่ไม่มีการลุกลามของโรค (progression-free survival: PFS) ที่ดีขึ้น ขณะที่ค่าการวัดคุณภาพชีวิตยังคงมีเหมือนเดิม ผลของการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา Durvalumab ไม่มีอาการของโรค การทำงานของร่างกาย หรือมีคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพที่แย่ลง ซึ่งคล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

ดูการถ่ายทอดการแถลงข่าวประจำวันได้ ที่นี่

เกี่ยวกับ WCLC

การประชุมโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด (WCLC) เป็นงานประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกอื่นๆ ซึ่งดึงดูดนักวิจัย แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญกว่า 6,000 รายจากกว่า 100 ประเทศ เป้าหมายของการประชุมคือการเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด เพิ่มความตระหนัก ความร่วมมือ และความเข้าใจในโรคมะเร็งปอด และเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาล่าสุดทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ “Synergy to Conquer Lung Cancer” (การทำงานร่วมกันเพื่อพิชิตโรคมะเร็งปอด) การประชุมจะครอบคลุมสาขาวิชาหลายประเภทและเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยและผลการทดลองทางคลินิกต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม http://wclc2017.iaslc.org/.

เกี่ยวกับ IASLC
สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอด (IASLC) เป็นองค์กรระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกอื่นๆ ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งปอดมากกว่า 6,500 รายจากทั่วทุกสาขาวิชาในกว่า 100 ประเทศ ซึ่งได้สร้างเครือข่ายระดับโลกที่ทำงานร่วมกันเพื่อพิชิตโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกทั่วโลก สมาคมยังตีพิมพ์วารสาร Journal of Thoracic Oncology (วารสารมะเร็งวิทยาทางทรวงอก) ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ด้านการศึกษาและข้อมูลที่สำคัญสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตรวจหาวินิจฉัยและรักษามะเร็งทรวงอกทั้งหมดกรุณาเยี่ยมชม www.iaslc.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ:

Hillary Wasserman

ผู้ช่วยอาวุโส
HWasserman@GroupGordon.com
+1 732-778-1896

Becky Bunn, MSc
ผู้จัดการประชาสัมพันธ์
Becky.Bunn@IASLC.org
+1 720-254-9509