งานแถลงข่าววันพุธในงานประชุมสัมนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด: ความก้าวหน้าของ PD-1/PD-L1 และการรักษาแทรกแซงเพื่อป้องกันและรักษาโรคมะเร็งปอด

เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น, Oct. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — งานแถลงข่าววันสุดท้ายที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) ในงานประชุมสัมนาระดับโลกเกี่ยวกับมะเร็งปอด (WCLC) ครั้งที่ 18 วันนี้ได้เน้นย้ำถึงเรื่องของความก้าวหน้าและการพัฒนาด้านการค้นพบ PD-1 และ PD-L1 รวมถึงการอภิปรายของนักวิจัยที่ได้รับยกย่องจากการค้นพบ PD-1 และแนวทางการรักษาแทรกแซงเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปอด และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

นวัตกรรมการรักษาแทรกแซงเพื่อรักษาโรคมะเร็งนั้นเกี่ยวเนื่องกับการค้นพบ PD-1

ศาสตราจารย์ Tasuku Honjo จากประเทศญี่ปุ่น เป็นบุคคลแรกที่สามารถระบุ

Posted in General October 19, 2017