Day: May 1, 2019

LeddarTech แต่งตั้ง Richard LaRue นักกฎหมายบริษัทระหว่างประเทศตัวเก๋าเข้าทีมผู้บริหาร

LeddarTech เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ของ LiDAR ด้วยทีมวิจัยและพัฒนาในเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดา

LeddarTech ยกระดับทีมผู้บริหารระดับสูงของตนผ่านการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และเร่งเวลาในการทำตลาดโดยประกาศการเปิดสถานที่วิจัยและพัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ อย่างเป็นทางการในเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดา

นครควิเบก วันที่, May 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) —  LeddarTech® ผู้นำในอุตสาหกรรมที่ให้บริการพลตฟอร์มด้านยานยนต์และเคลื่อนที่ LiDAR อเนกประสงค์และปรับขนาดได้มากที่สุด มีความยินดีที่จะประกาศการแต่งตั้งนาย Richard LaRue ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

นาย