Day: January 28, 2019

Amper Music เปิดตัวแพลตฟอร์มประพันธ์ดนตรีด้วยปัญญาประดิษฐ์แห่งแรกสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์องค์กร

Amper Score™ ทำให้ทีมสามารถรังสรรค์ดนตรีในแบบของตัวเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

นิวยอร์ก, Jan. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Amper Music ผู้นำด้านการรังสรรค์ดนตรีด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้แถลงเปิดตัว Amper ScoreTM แพลตฟอร์มประพันธ์ดนตรีด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบครบวงจรสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์องค์กร รวมถึง API ผู้พัฒนา ธุรกิจทุกประเภทกำลังปรับใช้และปรับขนาดกลยุทธ์คอนเทนต์เพื่อเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่ง Score ได้ใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยทีมสร้างดนตรีในแบบของตนเองที่เหมาะกับรูปแบบ ความยาว และโครงสร้างของโครงการที่เฉพาะตัวของพวกเขา

เมื่อใช้งานแพลตฟอร์ม Amper

INVEST MYANMAR SUMMIT 2019 KICKS OFF IN NAY PYI TAW

NAY PYI TAW, Myanmar, Jan 28 (NNN-MNA) – The two-day Invest Myanmar Summit 2019, kicked off here today to provide local and international investors with opportunity to explore investment potential in the country.

The event, jointly organised by the Union …

Posted in General January 28, 2019